Informatie of Advies? Bel: 0900 - 23 333 67 (10 ct. p/m)
Stof & kleur
mogelijkheden


Het beste
slaapadvies!


Veilig en vertrouwd
online winkelen


Privacy Policy

Privacy Verklaring
StijlvolSlapen.nl, onderdeel van e-Bedding B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. StijlvolSlapen.nl registreert de gegevens van kopers in een databestand. De door de koper verstrekte gegevens in dit databestand worden, behoudens van de koper verkregen toestemming tot aanvullend gebruik, uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bezorging van de bestelling bij StijlvolSlapen.nl. Transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd.

Persoonsgegevens zullen door StijlvolSlapen.nl niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan StijlvolSlapen.nl, behoudens indien hiervoor expliciete toestemming is gegeven door de koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen voor het afronden van uw bestelling. Wij sturen u alleen aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere circulaires na uw uitdrukkelijke toestemming. Als u geen berichten meer wilt ontvangen van StijlvolSlapen.nl, dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven door een mail te sturen naar info@stijlvolslapen.nl. Wij sturen u dan geen mailings meer.

Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd. Een dergelijk verzoek kan de koper per E-mail of per Post indienen.Beveiligde Internetverbinding
Bij StijlvolSlapen.nl worden persoonlijke gegevens bij het plaatsten van een bestelling veilig verzonden via een SSL verbinding.

Tijdens het verzenden van uw persoonlijke gegevens en betalingen wordt de verbinding tussen u en StijlvolSlapen.nl beveiligd. Met behulp van een SSL verbinding worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" naast de adresbalk bovenin uw browser en de vermelding van "https://" i.p.v. "http://" voor het internetadres. (Bij oudere browser versies staat het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.